Chirurgicznie, szybko i adekwatnie

W środku Europy, w drugiej dekadzie XXI wieku, w państwie należącym do Unii Europejskiej, w telewizji publicznej w kolejnym dniu afery z udziałem byłego już szefa potężnej instytucji rynku finansowego Danuta Holecka przeprowadziła w „Wiadomościach” taki oto wywiad:

Danuta Holecka: „Premier mówi, że w sprawie KNF działania były natychmiastowe, zdecydowane i jest przekonany, że w krótkim czasie dojdzie do wyjaśnienia całej sprawy. Czy panowie też są przekonani?”

Eryk Mistewicz: „Dodałbym, że te decyzje były wręcz chirurgiczne. Chirurgiczne cięcia, w taki sposób, aby zadziałać skutecznie, z rozwagą, ale bardzo szybko. Następne decyzje, jestem przekonany, także będą szybkie, aby pokazać, że sektor odpowiedzialności za państwo jest po prostu realizowany”.

Dawid Piekarz: „Ja tylko dodam, że to był przykład, że zadziałały instytucje państwa. Reakcje służb i prokuratury były i adekwatne, i szybkie. Nie można mówić o państwie teoretycznym”.

Danuta Holecka: „W TVP 1 dziękujemy”.

Gdybym nie zobaczył, nie uwierzyłbym.